Thiết lập SEO Tùy chọn

Giới thiệu tổng quan

Hệ thống quản lý và thi trắc nghiệm trực tuyến (Mr Test 1.5) là phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm quản lý đào tạo của Cty Đoàn & Cộng sự. Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp cho các cơ sở đào tạo tổ chức thi tuyển và thi chuyên môn định kỳ, cũng như các doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tổ chức thi sát hạch nhân viên trong toàn công ty.

Các phân hệ chính của phần mềm

- Quản lý người dùng

- Tổ chức thi trắc nghiệm

- Phân tích - đánh giá kết quả thi

- Quản lý và thiết lập đề thi

- Quản lý ngân hàng câu hỏi

- Quản lý học viên - thí sinh

Lợi ích khi sử dụng phần mềm

 1. Đối với người quản lý
  1. Kiểm soát được mọi hoạt động tổ chưc thi trắc nghiệm của đơn vị
  2. Quàn lý đầy đủ thông tin cán bộ giảng dạy cũng như học viên.
  3. Cấp quyền cho giáo viên, cán bộ giảng dạy
  4. Theo dõi các hoạt động mọi lúc, mọi nơi
  5. Tiết kiệm chi phí giấy tờ và thời gian giao dịch

v.v.v…………………….

 1. Đối với giao viên, cán bộ giảng dạy
  1. Tổ chức thi tuyển theo đợt quy định của đơn vị quản lý
  2. Tạo ngân hàng câu hỏi để chuẩn bị cho thi trắc nghiệm
  3. Quản lý kết quả thi trắc nghiệm
  4. Đánh giá năng lực và trình độ học viên, thí sinh
  5. Đánh giá độ phức tạp của các đề thi cũng như câu hỏi

v.v.v…………………….

 1. Đối với học viên, thí sinh
  1. Xem kết quả thi bất cứ lúc nào
  2. Làm bài thi trực tuyến với giao diện thân thiện
  3. Biết ngay điểm thi sau khi làm bài

v.v.v…………………….

Triển khai và bảo hành

Khách hàng sử dụng MrTest chỉ cần cài đặt một bản duy nhất trên server của đơn vị, các máy khác truy cập thông qua kết nối mạng LAN cũng như mạng internet.

 

Yêu cầu hệ thống

  Máy tính dự định cài đặt MrTest

    * Hệ điều hành Linux hoặc Windows
    * Ngôn ngữ PHP 5.x
    * CSDL : MySQL server

  Các máy trạm sử dụng

    * Không cần cài đặt MrTest
    * Sử dụng trình duyệt IE, hoặc Mozillar FireFox


Hình thức triển khai

    * HÀ NỘI: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp
    * Ngoài Hà Nội: Hỗ trợ cài đặt từ xa, hoặc trực tiếp tại địa chỉ khách hàng (tính chi phí đi lại).

Bảo hành & Bảo trì sản phẩm

Hệ thống được bảo hành 24 tháng, trong thời gian bảo hành, khách hàng được cập nhật miễn phí những gì mới nhất của phiên bản khách hàng đang sử dụng.

    * Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sử dụng chương trình.
    * Sửa lỗi kỷ thuật của phần mềm (nếu có).
    * Khôi phục lại hệ thống cho khách hàng trên dữ liệu đang sử dụng trong trường hợp gặp các sự cố về mạng, máy tính.
    * Cập nhật sử dụng các phiên bản mới của sản phẩm.

Hợp đồng bảo trì sản phẩm

Sau hai năm khách hàng có thể yêu cầu BIZSOFT bảo trì sản phẩm. Hợp đồng theo năm, chi phí bằng 20% chi phí mua sản phẩm.

Quản lý và thiết lập đề thi

Phân hệ này được xây dựng nhằm trợ giúp cho người quản lý hoặc giáo viên có thể thiết lập  đề thi từ ngân hàng câu hỏi cho bộ môn mình phụ trách. Các đề thi được thiết lập và lựa chọn cho các nhóm thí sinh khác nhau tham gia.

Các chức năng chính

- Duyệt danh sách đề thi

- Tạo mới và sửa đề thi

- Xem kết quả thi của từng đề thi

Các màn hình chính

MÀN HÌNH DANH SÁCH ĐỀ THI

 

MÀN HÌNH TẠO VÀ SỬA ĐỀ THI

 

Tổ chức thi trắc nghiệm

Phân hệ này được xây dựng nhằm trợ giúp cho người quản lý có thể tổ chức các đợt thi trắc nghiệm một cách toàn diện như lựa chọn nhóm thí sinh tham gia, in phiếu dự thi tự động.

Các chức năng chính

- Chọn đề thi để tổ chức thi

- Chọn thí sinh tham gia

- Tổ chức phòng thi

- Thí sinh đăng nhập và thi

- Thông báo kết quả thi

 

Các màn hình chính


MÀN HÌNH LỰA CHỌN NHÓM THÍ SINH VÀ IN PHIẾU


 

PHIẾU DỰ THI


 

MÀN HÌNH CHÀO MỪNG SAU KHI ĐĂNG NHẬP

 

 

MÀN HÌNH LÀM BÀI THI