Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Giải pháp phần mềm tự động hóa văn phòng OMS 2.0 là phiên bản mới nhất dòng sản phẩm quản trị văn phòng của Cty Đoàn & Cộng sự được kế thừa từ các gói sản phẩm Quản trị văn phòng 1.0, Quản trị nhân sự 2.0 và Quản trị dự án 1.05

Quản lý hồ sơ tài liệu

Quản lý hồ sơ tài liệu

Thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp, theo đúng chức năng sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả một cách tức thời hỗ trợ người sử dụng. Hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu gồm thành phần cơ bản:

Tin nhắn nội bộ

Tin nhắn nội bộ

Chức năng tin nhắn nội bộ hỗ trợ các thành viên sử dụng văn phòng trực tuyến trao đổi thông tin nội bộ một cách nhanh chóng. Nhắc nhở các thành viên thực hiện công việc khi đến hạn theo kế hoạch đã đăng từ trước ở lịch cá nhân, công việc đư

Kế hoạch công việc

Kế hoạch công việc

Chức năng Lịch công việc cung cấp công cụ thiết lập lịch làm việc động cho mỗi thành viên trong doanh nghiệp, phân hệ này giúp cho các thành viên chủ động lên kế hoạch công việc, sắp xếp các cuộc hẹn, sự kiện và ghi chú quan trọng, cũng như...

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc

Quản lý công văn

Quản lý công văn

Chức năng này được nghiên cứu và phát triển dựa trên các yêu cầu của khách hàng đã sử dụng phần mềm OMS 2.0. Hệ thống chỉ cần cài đặt trên một máy tính, Ban lãnh đạo hoặc các bộ phân liên quan sẽ truy xuất được các văn bản trong phạm vi...