Giá trị cốt lõi

 

Với mong muốn trở thành tổ chức vững mạnh và được cộng đồng tôn trọng, các thành viên của công ty cùng nhau xây dựng, cổ vũ và bảo vệ các tiêu chuẩn giá trị cơ bản nhất về hành vi, đồng thời là các định hướng cho tư duy và hành động của công ty đối với các đối tác/khách hàng, của các bộ phận và cá nhân trong công ty.


* Lấy chất lượng, ổn định, bảo mật làm cam kết cao nhất


+ Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải được ưu tiên hàng đầu.


+ Hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty đạt tối đa.


+ Môi trường làm việc tại Công ty là hiện đại và chuyên nghiệp.


+ Nhân viên tại Công ty có công việc ổn định và được cống hiến lâu dài.


* Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển:


+ Nhân viên được đào tạo chính quy, sẵn sàng chấp nhận những thử thách mới và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy thách thức.


+ Ý tưởng phải được tạo ra và chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong Công ty.


+ Khuyến khích tinh thần sáng tạo, cải tiến, đổi mới và hoàn thiện trong mỗi Nhân viên.


+ Mọi Nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua - nếu như chúng ta làm việc chăm chỉ, thông minh và kết hợp/phối hợp tốt.

 

* Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh


- Tất cả các hoạt động của Công ty đều hướng đến mục tiêu luôn luôn dẫn đầu trong các quá trình đòi hỏi công nghệ cao (sản xuất, marketing, quản lý).


- Tạo ra những sản phẩm và dịch vụ với các thuộc tính khác biệt, vượt trội, mang lại giá trị mới tăng thêm cho người tiêu dùng; góp phần định hướng tiêu dùng của thị trường.


- Phát triển và cung cấp sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, chú trọng đến bảo mật và hiệu quả cho khách hàng.


- Áp dụng công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất trong khả năng có thể, trên tất cả toàn bộ chu trình của một sản phẩm, bao gồm: nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối.


- Mở rộng nguồn tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực trẻ, phù hợp; thu hút và phát triển các tài năng.


* Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài


- Trên nguyên tắc hợp tác và cùng có lợi, luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.


- Lấy khách hàng làm trọng tâm. Vì vậy, mục tiêu lâu dài và trên hết là phải thỏa mãn ước vọng của khách hàng, khẳng định vị trí BIZSOFT, sản phẩm của BIZSOFT trong tâm trí khách hàng.


- Cải tiến và hoàn thiện các chính sách chăm sóc khách hàng mang nét đặc trưng văn hóa Công ty : thân thiện, chu đáo, tận tâm, sản phẩm tốt.

 

"TẠO DỰNG NIỀM TIN TỪ SỰ TẬN TÂM VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM"