50 triệu điện thoại Lumia đã được kích hoạt

Microsoft đã trong một sự kiện ở Đức rằng đã có 50 triệu chiếc điện thoại Lumia được kích hoạt.
90% điện thoại chạy Window Phone là Lumia, thống kê cho biết.

90% điện thoại chạy Windows Phone là Lumia, thống kê cho biết.

Ngoài ra, các số liệu thống kê cho thấy có đến 560.000 nhà phát triển phần mềm cho thương hiệu điện thoại này và 320.000 ứng dụng đã được cung cấp trên Windows Store. Cuối tháng 12/2014, số nhà phát triển là 200.000, tăng 250.000 so với tháng 4 vừa qua, trong khi tháng 10/2012, chỉ có 120.000 ứng dụng trong Store.

Trước đây, Windows Store không thể bắt kịp Apple App Store và Google Play Store. Vào tháng 3/2010, App Store đã sở hữu 170.000 ứng dụng có sẵn, trong khi Windows Store chỉ có 30.000 ứng dụng, tỷ lệ chỉ bằng 1/5. Cả hai cửa hàng trực tuyến của Apple và Samsung đều có tổng số hơn 1 triệu ứng dụng.

Theo mạng lưới xúc tiến phát triển AdDuplex, 90% điện thoại chạy Windows Phone được sử dụng đều là Lumia.

Thanh Viên