Giới thiệu cổng thông tin điện tử

Hiện nay cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan đưa vào khai thác thay cho các website thông thường. Dựa trên nền tẳng công nghệ hiện đại, cổng có khả năng tạo ra nhiều hơn những tương tác hai chiều 

 

Dựa trên nền tẳng công nghệ hiện đại, cổng có khả năng tạo ra nhiều hơn những tương tác hai chiều giữa người dân, người sử dụng và cơ quan công quyền thông qua Internet, góp phần  đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân.
 
 
Nắm bắt được xu thế, Công ty TNNHH Đoàn & Cộng sự xây dựng thành công sản phẩm Cổng thông tin điện tử nhằm mục tiêu đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, đồng thời góp phần hỗ trợ: hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; công tác quản lý của cán bộ công chức; đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính. Cổng thông tin điện tử còn là điểm cung cấp thông tin về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội cũng như các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhu cầu thông tin của công dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, cán bộ công chức, khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Các chức năng chính

Cổng thông tin điện tử bao gồm các chức năng chính như sau:
Hệ thống tích hợp, quản lý, chia sẻ tài nguyên
o    Quản lý dữ liệu
              - Tập trung hóa quản lý, lưu trữ dữ liệu
              - Tài sử dụng dữ liệu
              - Phân quyền, xử lý dữ liệu
              - Phối hợp xử lý thông tin

o    Kiểm soát, phân phối tài nguyên
              - Chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ
              - Kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.
              - Tự xây dựng các luồng công việc

o    Quản lý nội dung trên Web
              - Tự định dạng giao diện Web
              - Quản lý đa Website, đa ngôn ngữ
              - Quản lý phân phối, xuất bản thông tin
              - Tự biên dịch nội dung ra các ngôn ngữ

o    Thông tin số
              - Tự động hóa quá trình tìm kiếm, lọc, xử lý dữ liệu số.
              - Phân loại, lưu trữ, đánh chỉ mục dữ liệu số

•    Hệ thống hỗ trợ, điều hành công việc
              Quản lý, theo dõi các dự án, công việc
              Cung cấp thư viện tài nguyên hỗ trợ tác nghiệp
              Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ như: thư điện tử, công cụ quản lý dự án, lịch làm việc cá nhân,…
              Truyền và nhận thông tin qua giao thức RSS
              Truy xuất từ nhiều hệ thống khác nhau: di động, PDA,…
              Cung cấp các cộng đồng để trao đổi, chia sẻ thông tin
              Tích hợp với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau

•    Cá nhân hóa nội dung, đăng nhập một lần
              Tùy biến giao diện (NSD : Người sử dụng)
              Cá nhân hóa các dịch vụ, thông tin trên trang cá nhân hoặc trên trang của một nhóm NSD
              Quản lý, phân phối các thông tin cá nhân tới các NSD, nhóm NSD khác
              Tham gia vào các cộng động, mạng xã hội
              Hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng của nhà cung cấp khác

•    Phân hệ chức năng quản trị hệ thống CMS
              NSDQuản lý kênh tin
              Quản lý người sử dụng CMS


•    Phân hệ chức năng quản trị vận hành Cổng
              Phân quyền
              Thiết lập tham số
              Theo dõi hoạt động của Cổng
              Quản lý nhóm người sử dụng
              Phân hệ chức năng xuất bản thông tin cho các hệ thống khác
              RSS
              Web Service


Đối tượng sử dụng, vận hành
Đối tượng sử dụng, vận hành Cổng thông tin điện tử bao gồm các đối tượng như sau:
              •    Công chức
              •    Thành viên Ban biên tập
              •    Trưởng Ban biên tập
              •    Quản trị hệ thống
              •    Công dân và các doanh nghiệp có thể xem các thông tin phổ biến chung, bên cạnh đó có thể tham gia các dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ hành chính công, xin giấy phép kinh doanh,…) sau khi đăng nhập trên mạng


Các lợi ích khi sử dụng phần mềm
              •    Soạn, cập nhật, hiệu chỉnh, duyệt đăng ting bài thuận tiện và rất đơn giản như soạn thảo văn bản Word
              •    Phân loại tin bài theo lĩnh vực và theo chủ đề khác nhau
              •    Dễ dàng thay đổi luồng xử lý công việc cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
              •    Phân quyền người sử dụng theo nhiều vai trò khác nhau và không giới hạn số người sử dụng
              •    Tùy chọn hình thức thể hiện đa dạng cho danh sách và nội dung tin bài
              •    Tìm kiếm nhanh chóng các bài viết theo nhiều tiêu chí
              •    Cho phép hiển thị thông tin theo yêu cầu của từng đối tượng truy cập
              •    Cung cấp cho người truy cập thông tin tùy theo quyền được khai thác thông tin
              •    Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau qua hệ thống xuất bản thông tin chuyên nghiệp với các định dạng đã được quy chuẩn
              •    Cho phép người sử dụng lấy thông tin về mà không cần phải đăng nhập lại mỗi khi có yêu cầu
              •    Quản trị người dùng để cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau theo từng vai trò
              •    Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và các doanh nghiệp có thể tiếp xúc, trao đổi và thực hiện
              •    Thân thiện, gần gũi với người sử dụng Việt Nam