Giới thiệu tổng quan

Giải pháp phần mềm tự động hóa văn phòng OMS 2.0 là phiên bản mới nhất dòng sản phẩm quản trị văn phòng của Cty Đoàn & Cộng sự được kế thừa từ các gói sản phẩm Quản trị văn phòng 1.0, Quản trị nhân sự 2.0 và Quản trị dự án 1.05.


Tính năng cơ bản của OMS 2.0:

 • Xây dựng một môi trường cộng tác
 • Chuẩn hóa các Quy trình, chính sách, biểu mẫu
 • Hỗ trợ cấp quản lý điều hành và làm việc trực tuyến
 • Kết nối văn phòng, chi nhánh với nhau và làm việc từ xa
 • Công cụ giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí.
 • Một sản phẩm thuần việt, dễ ứng dụng và triển khai.

Đối với người quản lý:

Có thể kiểm soát được toàn bộ hồ sơ, công việc, và trạng thái của mỗi công việc đã giao cho cấp dưới. Có thể xem hàng loạt các báo cáo về công việc, nhân sự, khách hàng ngay tức thì tại bất kỳ đâu mà không cần phải chờ thư ký hay cán bộ phụ trách tập hợp một vài ngày. Tại mỗi thời điểm có thể kiểm soát tình hình thực hiện các công việc mình phải làm và công việc mình đã giao - trạng thái, tiến độ.

Đối với nhân viên:

Có thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào mình cần tại bất kỳ thời điểm nào. Có thể đọc một hướng dẫn hay một biểu mẫu trong quá trình thực hiện công việc của mình, không bao giờ bị sử dụng nhầm tài liệu hoặc thông tin lỗi thời. Việc quản lý và lưu hồ sơ theo các công việc được thực hiện một cách dễ dàng và tập trung (lưu trên máy chủ) và tất cả hồ sơ hệ thống sẽ lưu theo các công việc cụ thể.

Môi trường mạng cũng là nơi để các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ tri thức với nhau một cách dễ dàng. Cung cấp thông tin chính xác, đúng thời điểm, đúng chỗ, đúng người cần nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành nhanh chóng.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

 • Giảm bớt thời gian tìm kiếm thời gian tìm kiếm thông tin
 • Giảm bới thời gian quản lý và điều hành
 • Giảm bớt thời gian đào tạo nhân viênmới
 • Giảm bớt thời gian hướng dẫn các quy trình tác nghiệp lặp đi lặp lại
 • Giảm bới chi phí in ấn và giấy tờ
 • Giảm bớt chi phí đầu tư cho nhiều phần mềm đơn lẻ
 • Chi phí đầu tư cho nhiều phần mềm đơn lẻ
 • Giảm chi phí về nguồn lực