Phần mềm quản lý xuất khẩu lao động


Phan mem quan ly xuat khau lao dong


Hãy liên hệ với chúng tôi để được cấp tài khoản dùng thử
0989 633 466 (Mr. Đoàn)

Địa chỉ demo phần mềm : Nhấn vào đây


Tài khoản truy cập xem demo : client/client

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
 
Các chức năng của phần mềm Quản lý xuất khẩu lao động

Chức năng, danh mục Mô tả chi tiết
Người lao động  
  - Hồ sơ cá nhân Quản lý các thông tin cá nhân của người lao động một cách chi tiết, đầy đủ các thông tin như: Thị trường; làm việc tại công ty; các thông xuẩt / nhập cảnh….
  - Quá trình học tập Quản lý toàn bộ quá trình học tập và công tác của NLD từ trước khi xuất cảnh cho đến thời điểm kiểm tra bất kỳ.
  - Quá trình công tác Quản lý toàn bộ quá trình học tập và công tác của NLD từ trước khi xuất cảnh cho đến thời điểm kiểm tra bất kỳ.
  - Quan hệ gia đình Quản lý các mối quan hệ gia đình của Lao động, với các mối quan hệ: Bố, mẹ, vợ, chồng, con trai, con gái …
  - Danh mục các khoản đã thu Quản lý tất cả các khoản đã thu của NTD từ khi nộp hồ sơ dự nguồn cho đến khi xuất cảnh và thanh lý hợp đồng, các khoản thu được quản lý trong phiếu thu
  - Danh mục giấy tờ thế chấp Quản lý tất cả các khoản đã nhận thế chấp của NTD từ khi nộp hồ sơ dự nguồn cho đến khi xuất cảnh và thanh lý hợp đồng
  - Danh mục các khoản ký quỹ Quản lý tất cả các khoản đã thu (ký quỹ) của NTD từ khi nộp hồ sơ dự nguồn cho đến khi xuất cảnh và thanh lý hợp đồng, các khoản thu được quản lý trong phiếu thu ký quỹ.
  - Các văn bản liên quan (scan) Quản lý danh sách các loại giấy tờ liên quan đến NLD, quản lý bằng văn bản hoặc tài liệu hình ảnh scan …
Tài chính kế toán  
  - Danh mục phiếu thu Danh sách tất cả các phiếu thu tiền của NTD
  - Danh mục phiếu chi Danh sách tất cả các phiếu chi tiền mặt hoặc chuyển khoản
  - Danh mục các khoản phải thu Quản lý danh mục các khoản phải thu, hỗ trợ báo cáo tổng hợp thu của từng khoản đang lưu trong hệ thống.
  - Danh mục các khoản phản chi Quản lý danh mục các khoản phải chi, hỗ trợ báo cáo tổng hợp các khoản đã chi đang lưu trong hệ thống.
Đối tác  
  - Danh sách công ty môi giới trong nước Quản lý danh sách tất cả các công ty môi giới trong nước. Hỗ trợ báo cáo tổng hợp và chi tiết số lao động được tuyển dụng thông qua công ty môi giới giới thiệu.
  - Danh sách công ty môi giới nước ngoài Quản lý danh sách tất cả các công ty môi giới ngoài nước. Hỗ trợ báo cáo tổng  hợp và chi tiết số lao động được tuyển dụng thông qua từng môi giới nước ngoài.
  - Danh sách công ty sử dụng lao động (nước ngoài) Quản lý chi tiết các công ty sử dụng lao động. Hỗ trợ báo cáo số lao động đã, đang làm việc tại công ty nước ngoài.
Đào tạo  
  - Danh sách lớp đào tạo Quản lý đào tạo liên quan
  - Danh sách giáo viên
  - Bảng điểm -  theo dõi học viên
Đơn hàng & quota  
  - Danh sách đơn hàng tuyển dụng Quản lý chi tiết các đơn hàng từ đối tác nước ngoài. Hỗ trợ thống kê các ứng viên đã tham và trúng tuyển cho từng đơn hàng.
  - Danh sách phiếu thẩm định đơn hàng Quản lý chi tiết các thông tin liên quan đến từng phiếu thẩm định đơn hàng, hỗ trợ import các file scan
Danh mục từ điển  
  - Danh mục ngành nghề Quản lý danh mục các dữ liệu ít biến động và hỗ trợ thống kê
  - Danh mục tỉnh thành (trong nước)
  - Danh mục quận / huyện (trong nước)
  - Danh mục tỉnh / thành nước ngoài
  - Danh mục quận / huyện nước ngoài
  - Danh mục Quốc gia (thị trường)
  - Danh mục trình độ văn hóa
  - Danh mục các loại giấy tờ cần ký
  - Danh mục hành trình bay (để hỗ trợ đặt vé mà không cần nhập lại)
  - Danh sách đối tượng lao động
  - Thành phần gia đình
Danh mục mẫu báo cáo
  In các mẫu CV từ hồ sơ  
  Biên bản thanh lý HD, tài liệu liên quan  
  Các biểu mẫu báo cáo và form khác  
Các chức năng đi kèm phần mềm
  Quản lý người dùng và cấp quyền Cấp quyền theo nhóm người dùng
  Tích hợp nhắn tin SMS (Không bao gồm thiết bị GSM và phần mềm nhắn tin) Tích hợp chức năng soạn thảo tin nhắn SMS ngay trên danh sách Lao động
  Chức năng khóa số liệu của các bảng theo định kỳ và thời gian tùy chọn Chức năng khóa số liệu để hạn chế thay đổi nếu không có yêu cầu đặc biệt